+32 9 330 61 04

diensten

Een plaatsbeschrijving nemen wij heel serieus zowel bij verhuur als bij verkoop maar ook bij aanvang van bouwwerken. Naast een gedetailleerde beschrijving wordt het onroerend goed ook gefilmd en in overvloed gefotografeerd. Dit zorgt ervoor dat bij o.a. uittrede van een huurder uit een gehuurd appartement exact de staat VOOR en NA kan worden vastgesteld en er geen discussie is tussen uittredende huurder en verhuurder. De kostprijs voor een plaatsbeschrijving is €300 (inclus 21%btw). Volgens de huurwet betaalt de huurder en verhuurder hierin elk de helft van de kosten daar zij beiden baat hebben bij het opmaken van een plaatsbeschrijving.

 

Plaatsbeschrijving bij start en beëindiging van huurovereenkomst

Wanneer u een pand verhuurt wenst u geen onduidelijkheden over de begintoestand van het gebouw. Indien alles correct uitgewerkt staat en met een bijhorende fotoreportage zijn er bij uittrede geen discussies meer over de begintoestand. Voor zowel huurder als verhuurder is dit een leuke en ontspannen manier van samenwerken.

Deze plaatsbeschrijving is een uitgetypte en gedetailleerde beschrijving van de toestand waarin het gehuurde goed zich bevindt bij intrede aangevuld met duidelijke foto's en een film  en zo nodig een duidelijke beschrijving van eventuele tekortkomingen. Ze moet verplicht worden geregistreerd evenals de huurovereenkomst.

De plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur beschrijft de volledige toestand van het pand en dit in alle lokalen van het gebouw. De plaatsbeschrijving bij einde huur bestaat uit de teruggave van de gehuurde goederen aan de verhuurder door de overhandiging van de sleutels en de raming van de huurschade ten laste van de uittredende huurder.

Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank

Een geregistreerde plaatsbeschrijving is voor de verhuurder de enige mogelijkeheid om eventuele huurschade te recupereren en voor de huurder om te bewijzen dat bepaalde schade er al was bij intrede en niet door zijn toedoen is ontstaan.

Indien er geen plaatsbeschrijving is opgesteld, wordt geacht dat u op het einde van het huurcontract het goed terug ontvangt in de staat zoals u het hebt afgeleverd. Aangzien u geen enkel referentiepunt hebt, kunt u zich op geen enkel punt baseren om eventuele huurschade aan te rekenen nog om te bewijzen dat deze schade al aanwezig was bij intrede.

 

Plaatsbeschrijving bij start van bouwwerken

 

U laat werken uitvoeren of voert ze zelf uit. Wanneer men een woning gaat renoveren, bouwen tegen of bouwen juist naast een bestaande woning, dan laat u best voor aanvang van de werken een plaatsbeschrijving opmaken van het aanpalende goed. Zo zal de eigenaar van het aanpalende goed u niet verantwoordelijk kunnen stellen voor reeds bestaande schade aan zijn woning.

Ik stel voor aanvang van de werken een gedetailleerde beschrijving op van de bestaande toestand, waarbij de bestaande gebreken (scheuren, barsten, vochtschade) vastgesteld worden door middel van een beschrijving en uitgebreide foto en filmreportage. De plaatsbeschrijving dient te worden uitgevoerd vóór aanvang van de werken.

 

Plaatsbeschrijving bij verkoop van een woning of appartement

 

Meer en meer wordt de vraag gesteld door notaris en/of koper/verkoper om een plaatsbeschrijving op te stellen bij verkoop van vastgoed. Hierbij wordt een staat van bevinding opgemaakt van het onroerend goed die de periode overbrugt tussen de compromis en de notariële akte. Op deze manier zijn latere discussies betreffende verdwenen zaken en/of bijkomende schade uitgesloten.