+32 9 330 61 04

diensten

Privacyverklaring

Vastgoed Minnaert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vastgoed Minnaert
Brugsesteenweg 293
9900 Eeklo
Tel. 09/330 61 04
http://www.vastgoedminnaert.be

Marijke Minnaert is de Functionaris Gegevensbescherming van Vastgoed Minnaert.

Zij is te bereiken via info@vastgoedminnaert.be

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Vastgoed Minnaert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • identiteitskaart
 • Bewijs inkomsten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vastgoedminnaert.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Vastgoed Minnaert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Vastgoed Minnaert verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben als bewijs van solvabiliteit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 • Vastgoed Minnaert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden.

 • Vastgoed Minnaert verstrekt geen gegevens aan derden.
 • Vastgoed Minnaert gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vastgoed Minnaert en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vastgoedminnaert.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Vastgoed Minnaert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vastgoedminnaert.be. Vastgoed Minnaert heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Waarom kiest u voor Vastgoed Minnaert?

Met veel belangstelling kijken wij uit naar iedereen die een onroerend goed wil kopen of verkopen, verhuren of huren. U zal vlug merken dat wij aan al uw verwachtingen en wensen voldoen en dit aan een betaalbaar ereloon.

Onze specialisatie is het zoeken naar interessante opbrengsteigendommen. Dit zowel voor privé-personen als voor holdings of patrimoniumvennootschappen.

Onze 3 pijlers zijn hier vooral LIGGING - LIGGING - LIGGING. De belangrijkste pijlers bij het zoeken naar een opbrengsteigendom voor onze klant. Ons zoekgebied ligt vooral in de grootsteden Gent - Antwerpen - Brugge en tussenliggende gemeenten en steden.

Voor de bemiddeling bij verkoop van een onroerend goed zorgen wij voor een volledig dossier dat juridisch correct is.
Wij stellen alles in het werk om de verkoop of verhuur van uw vastgoed zo spoedig mogelijk te realiseren door:

Bij verkoop

 • een correcte waardebepaling (gratis bij verkoop)
 • het opmaken van een energieprestatiecertificaat (gratis bij verkoop)
 • het aanvragen van een bodemattest, kadastrale legger en plan, eigendomstitel, elektrische keuring,...
 • het plaatsen van een mooi verzorgd uithangbord ter plaatse (indien toegelaten)
 • het plaatsen van advertenties en etalagepresentatie
 • plaatsing op onze eigen website www.vastgoedminnaert.be en op sites zoals : Hebbes - Immoweb - ImmoMeetjesland - Vlan - ...
 • het benaderen van potentiële klanten uit ons klantenbestand
 • bezichtiging ter plaatse onder onze persoonlijke begeleiding
 • permanente informatie verstrekken over het verloop van het dossier
 • het opstellen van een verkoopsovereenkomst
 • de solvabiliteit van de kandidaat/kopers controleren
 • adviseren inzake verzekeringen, hypotheken, fiscale voordelen, energiebesparende maatregelen
 • het begeleiden tot bij de notaris bij een verkoop
 • het overzetten van de meters water-elektriciteit-gas bij een verhuur op vraag van koper en verkoper

 

Bij Verhuur

 • het bepalen van een correcte huurprijs
 • het op maken van een energieprestatiecertificaat
 • het plaatsen van een mooi en verzorgd uithangbord ter plaatse (indien toegelaten)
 • het plaatsen van advertenties en etalagepresentatie
 • plaatsing op onze eigen website www.vastgoedminnaert.be en op sites zoals : Hebbes - Immoweb - ImmoMeetjesland - Vlan - ...
 • het benaderen van potentiële klanten uit ons klantenbestand
 • bezichtiging ter plaatse onder onze persoonlijke begeleiding
 • permanente informatie verstrekken over het verloop van het dossier
 • de betrouwbaarheid van de kandidaat/huurders natrekken
 • solvabiliteit van de kandidaat/huurders controleren
 • het grondig opstellen van een huurovereenkomst rekening houdend met de hedendaagse verhuur-problematiek
 • het laten registreren van deze overeenkomst
 • het opmaken van een gedetailleerde plaatsbeschrijving met een foto en filmreportage van het verhuurde pand bij intrede en later het verzorgen van de uittrede
 • adviseren inzake verzekeringen, energiebesparende maatregelen etc..
 • het overzetten van de meters water-elektriciteit-gas bij in-en uittrede
 • bemiddelen en adviseren bij misverstanden tussen huurder en verhuurder volgens de huurwet

 

Een plaatsbeschrijving nemen wij heel serieus zowel bij verhuur als bij verkoop maar ook bij aanvang van bouwwerken. Naast een gedetailleerde beschrijving wordt het onroerend goed ook gefilmd en in overvloed gefotografeerd. Dit zorgt ervoor dat bij o.a. uittrede van een huurder uit een gehuurd appartement exact de staat VOOR en NA kan worden vastgesteld en er geen discussie is tussen uittredende huurder en verhuurder. De kostprijs voor een plaatsbeschrijving is €300 (inclus 21%btw). Volgens de huurwet betaalt de huurder en verhuurder hierin elk de helft van de kosten daar zij beiden baat hebben bij het opmaken van een plaatsbeschrijving.

 

Plaatsbeschrijving bij start en beëindiging van huurovereenkomst

Wanneer u een pand verhuurt wenst u geen onduidelijkheden over de begintoestand van het gebouw. Indien alles correct uitgewerkt staat en met een bijhorende fotoreportage zijn er bij uittrede geen discussies meer over de begintoestand. Voor zowel huurder als verhuurder is dit een leuke en ontspannen manier van samenwerken.

Deze plaatsbeschrijving is een uitgetypte en gedetailleerde beschrijving van de toestand waarin het gehuurde goed zich bevindt bij intrede aangevuld met duidelijke foto's en een film  en zo nodig een duidelijke beschrijving van eventuele tekortkomingen. Ze moet verplicht worden geregistreerd evenals de huurovereenkomst.

De plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur beschrijft de volledige toestand van het pand en dit in alle lokalen van het gebouw. De plaatsbeschrijving bij einde huur bestaat uit de teruggave van de gehuurde goederen aan de verhuurder door de overhandiging van de sleutels en de raming van de huurschade ten laste van de uittredende huurder.

Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank

Een geregistreerde plaatsbeschrijving is voor de verhuurder de enige mogelijkeheid om eventuele huurschade te recupereren en voor de huurder om te bewijzen dat bepaalde schade er al was bij intrede en niet door zijn toedoen is ontstaan.

Indien er geen plaatsbeschrijving is opgesteld, wordt geacht dat u op het einde van het huurcontract het goed terug ontvangt in de staat zoals u het hebt afgeleverd. Aangzien u geen enkel referentiepunt hebt, kunt u zich op geen enkel punt baseren om eventuele huurschade aan te rekenen nog om te bewijzen dat deze schade al aanwezig was bij intrede.

 

Plaatsbeschrijving bij start van bouwwerken

 

U laat werken uitvoeren of voert ze zelf uit. Wanneer men een woning gaat renoveren, bouwen tegen of bouwen juist naast een bestaande woning, dan laat u best voor aanvang van de werken een plaatsbeschrijving opmaken van het aanpalende goed. Zo zal de eigenaar van het aanpalende goed u niet verantwoordelijk kunnen stellen voor reeds bestaande schade aan zijn woning.

Ik stel voor aanvang van de werken een gedetailleerde beschrijving op van de bestaande toestand, waarbij de bestaande gebreken (scheuren, barsten, vochtschade) vastgesteld worden door middel van een beschrijving en uitgebreide foto en filmreportage. De plaatsbeschrijving dient te worden uitgevoerd vóór aanvang van de werken.

 

Plaatsbeschrijving bij verkoop van een woning of appartement

 

Meer en meer wordt de vraag gesteld door notaris en/of koper/verkoper om een plaatsbeschrijving op te stellen bij verkoop van vastgoed. Hierbij wordt een staat van bevinding opgemaakt van het onroerend goed die de periode overbrugt tussen de compromis en de notariële akte. Op deze manier zijn latere discussies betreffende verdwenen zaken en/of bijkomende schade uitgesloten.

Energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen

Voor het opmaken van een energiecertificaat of in de volksmond een EPC kunt u ook bij ons terecht. Deze wordt binnen de week uitgevoerd en geleverd. Voor een elektrische keuring kan u ook bij ons terecht.

Dit certificaat blijft 10 jaar geldig en is verplicht bij zowel verhuur als verkoop. Ook voor een elektrische keuring bij verkoop of verhuur kunt u bij ons terecht.

In uitvoering van de Europese Richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen is het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen verplicht vanaf 01/11/2008 voor verkoop, vanaf 01/01/2009 voor verhuur.

Ons kantoor is erkend door het VEA (Vlaams Energie Agentschap) voor het afleveren van het energieprestatiecertificaat voor verhuur en verkoop van residentieel vastgoed.

Erkenningsnummer EP08985

Het energieprestatiecertificaat legt geen eisen op, maar informeert de potentiële of toekomstige kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score toe te kennen.

De scorde die de energetische kwaliteit van het gebouw weergeeft, wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en op basis van de installaties voor verwarming en warm water. Bij de berekening worden enkel de gebouweigenschappen en geen verbruiksgedrag in rekening gebracht.

Door de enrgiepresattiecertificaten te vergelijken kan men het (berekend) energieverbruik van verschillende gebouwen met elkaar vergelijken en krijgt men een indicatie van te verwachten energiekosten. Het certificaat is geen weergave van uw effectief verbruik.

Naast een score die de energetische kwaliteit van het gebouw weergeeft, bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven nuttige informatie over hoe energie kan bespaard worden op een kosteneffectieve manier.

Wanneer hebt u geen energieprestatiecertificaat nodig?

 • bij verkoop van een onbewoonbaar verklaarde woning
 • bij een schenking
 • bij een woning zonder verwarming
 • bij een gerechtelijke onteigening
 • bij een onderverhuur
 • bij verhuur van vakantiewoningen met een huurovereenkomst korter dan 2 maanden
 • bij het verkopen van de woning door één van de partners bij een echtscheiding
 • bij verkoop naakte eigendom of enkel vruchtgebruik

 

Bij verhuur van studentenkamers met gemeenschappelijke keuken is er maar 1 epc van het volledige gebouw nodig.

Ook een elektrische keuring en een keuring van uw mazouttank kunt u bij ons aanvragen.

Een correcte schatting is de basis voor een vlotte verkoop

Advies betreffende de waarde van een bepaald vastgoed, het bouwtechnische aspect van een vastgoed is gratis. Ook met vragen over de huidige isolatienormen kunt u bij ons terecht als voor advies wanneer u op het punt staat een woning te kopen.

Wanneer dit advies verder gaat zoals wanneer u een geschreven gedetailleerde waardebepaling wenst met kadastrale gegevens, vergelijkingspunten, een plaatsbezoek dan kunt u ook bij ons terecht. Kostprijs is dan afhankelijk van het type gebouw met een minimum van €200.

Voortdurend stellen wij vast dat vele onroerende goederen lange tijd te koop aangeboden worden tegen prijzen, ver boven hun werkelijke waarde. Potentiële kopers die initieel bereid zijn een prijs te betalen rond de werkelijke waarde, haken af.

De verkoper riskeert een te lange periode van leegstand met alle mogelijke gevolgen o.a. een snelle veroudering en daardoor waardedaling, overbodige taksen en belastingen, kapitaal zonder rendement, toenemende onderhoudskosten,...

Ook de koper heeft er alle belang bij een normale en géén sterk overdreven prijs te betalen, hetgeen bij afsluiting van een hypotheeklening vaak voor moeilijkheden zorgt. Jammer genoeg is diegene die het mooiste bedrag voorspiegelt, ook meestal diegene die het contract krijgt, waardoor er een opbod aan prijzen ontstaat.

Een correcte schatting is dé basis om te starten met de verkoop/koop of verhuur/huur van uw eigendom. Niemand wil te laag verkopen, te hoog kopen,.. wat begrijpelijk is.

Excessieve verkoopprijzen zijn echter ook nefast. Potentiële kopers worden afgeschrikt en haken af. Na enkele maanden is uw eigendom verbrand en moet u mogelijks onder de marktwaarde verkopen

Wij opteren voor een eerlijke prijs zowel voor koper als verkoper en staan u bij met argumenten in het bepalen van uw eigendom.

Door onze kennis betreffende de waarde van vastgoed staan wij ook tot uw dienst in geval u onpartijdig advies wenst bij de aankoop van een vastgoed rechtstreeks van de eigenaar.

Ook worden wij vaak ingeroepen door klanten om een bepaald vastgoed voor hen op te sporen, dit kan gaan over een opbrengsteigendom voor uw patrimoniumvennootschap of een starterswoning voor een jong koppel.

Advies is gratis. Wanneer u voor ons kiest weet u op voorhand uw kostenplaatje. Zo komt u dus niet voor onverwachte verrassingen te staan.

404

Sorry but we couldn't find the page you are looking for. Please check to make sure you've typed the URL correctly. You may also want to search for what you are looking for.

RETURN TO HOME

Bij Vastgoed Minnaert doen wij alles wat een goed vastgoedmakelaar hoort te doen. We maken duidelijke afspraken en wat heel belangrijk is, we houden ons er ook aan.

Het is niet onze bedoeling om een pand voor verhuur of verkoop binnen te halen met een zo hoog mogelijke waardebepaling, het is vooral onze bedoeling dat u een tevreden gevoel hebt over onze samenwerking, dat is onze grootste beloning en natuurlijk onze mooiste reclame.

Hier bent u geen nummer, wij luisteren naar uw wensen en verwachtingen met een oog voor discretie.

We werken zij aan zij en zijn op de hoogte van al onze dossiers zodat u nooit  eindeloos moet wachten op een antwoord.

Wij verzorgen een goede publiciteit op tal van sites maar vooral wij houden u wekelijks op de hoogte van het verloop van de verkoop of verhuur.

Wij bieden u een efficiënte en persoonlijke behandeling aan met veelzijdige contacten die zorgen voor een zeer goed resultaat bij de verhuur of verkoop van uw pand.

Wij bezorgen u een totaal pakket dat bestaat uit niet enkel de bemiddeling maar ook de afhandeling van a tot z.

Bij verkoop betekent dit een begeleiding vanaf de waardebepaling tot bij de notaris. Bij verhuring vanaf de epc tot aan het overzetten van de meters van water, elektriciteit en gas.

Laat het papierwerk en de zorgen waarmee een verkoop/verhuring van een pand gepaard gaan aan ons over en u hoeft enkel nog te genieten van uw vastgoed.

Als het wat ingewikkelder wordt, zijn wij op ons best. We hebben reeds een mooi klantenbestand opgebouwd en dat danken we vooral aan de mondelinge reclame van onze klanten.

Bij Vastgoed Minnaert bent u aan het juiste adres als het gaat om vakbekwaamheid.

Kijk rustig eens rond op onze site. Mocht het u bevallen dan horen wij graag meer van u.

Tot binnenkort!

Marijke, Laura, Evy, Amber en Charlotte